Văn Yên nâng cao chất lượng sản phẩm quế

Trung bình mỗi năm, toàn huyện xuất ra thị trường khoảng 9.000 tấn vỏ quế khô; cành, lá quế đạt khoảng 55.000 tấn; tinh dầu quế 310 tấn; gỗ quế đạt...