Tiềm năng phát triển và giá trị kinh tế của cây Quế Yên Bái

Với diện tích gần 30.000 ha, chủ yếu tập trung ở các huyện: Văn Yên 16.000 ha, Trấn Yên 6.600 ha, Văn Chấn 5.000 ha… Quế là cây trồng truyền thống của...