Làm giàu nhờ cây quế ở Yên Bái

Trồng quế làm giàu Cây quế gắn với tập tục của người Dao đỏ, ấy là mỗi khi các con lấy vợ, gả chồng thì cha mẹ và dòng họ cùng chia cho một đồi quế,...