Dự án xây dựng bản đồ số cho cây quế Yên Bái

Dự án sẽ xây dựng bản đồ số về cây quế Yên Bái với các đặc điểm chính sau: Chi tiết về phân bố, vùng trồng quế ở Yên Bái Đặc điểm từng loại quế ở Yên...