Dự án phát triển các sản phẩm thương mại từ cây quế Yên Bái

Dự án sẽ nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm có tính thương mại cao gồm: Tinh dầu quế Yên Bái Hương liệu từ quế Yên Bái Đồ mỹ nghệ từ gỗ...