Quế, cây “linh hồn” của người Dao Yên Bái

Theo cụ Bàn Văn Lý, 80 tuổi, ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên thì người Dao nơi đây chẳng ai biết đích xác cây quế đến với cuộc sống bà con từ khi nào....