Nghiên cứu về các giống quế chính ở Việt nam

Trên thế giới phổ biến hai laoị quế chính, thứ nhất là quế Trung Quốc (tên khoa học là Cinnamomum cassia BL) và thứ hai là quế Srilanca (tên khoa học...