Trang chủ » Người sáng lập

Tôi, Trần Thị Hằng, CEO doanh nghiệp Quế Việt, là một người con sinh ra và lớn lên tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tôi đã gắn bó cả cuộc đời cùng gia đình, mọi người với cây quế nên rất thấu hiểu và có ước mơ để đưa cây quế Yên Bái trở thành thương hiệu quốc gia Việt Nam, xây dựng một quy trình chuyên nghiệp cao từ trồng,chăm sóc đến chế biến, xuất khẩu ra các nước trên thế giới, mang lại giá trị kinh tế cao, giúp phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống cho bà con trồng quế.

Doanh nghiệp Quế Việt với các hoạt động chính gồm:  Xây dựng các quy trình chuẩn hóa về trồng, chăm sóc quế, thu mua quế, xuất khẩu quế, sản xuất các sản phẩm từ quế, nghiên cứu xây dựng các dự án liên quan, tổ chức các chương trình, sự kiện về cây quế Yên Bái, và nhiều hoạt động khác.

Tôi mong muốn được sự giúp đỡ và hợp tác của các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.