Dự án xây dựng bản đồ số cho cây quế Yên Bái

Dự án sẽ xây dựng bản đồ số về cây quế Yên Bái với các đặc điểm chính sau:

  • Chi tiết về phân bố, vùng trồng quế ở Yên Bái
  • Đặc điểm từng loại quế ở Yên Bái, có phân theo vùng quế
  • Thư viện hình ảnh, các doanh nghiệp, tổ chức liên quan
  • Trung tâm hỗ trợ

Người dùng có thể truy cập vào website của dự án, hoặc tải về sử dụng (offline), in ấn thành tài liệu.