Chương trình – Dự án

Các chương trình dự án do Quế Việt phối hợp với nhiều doanh nghiệp, tổ chức để nghiên cứu phát triển, áp dụng khoa học công nghệ vào trồng, chế biến, tạo ra các sản phẩm mới từ quế và các chương trình, dự án quảng bá cây quế Yên Bái